MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

14.02.2024, 11:28, Obec Dětenice


 

Upozorňujeme všechny držitele psů na ohlašovací povinnost a povinnost hradit obci poplatek za psa.

 

Tato povinnost je dána Obecně závaznou vyhláškou obce Dětenice č. 2/2019, v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Poplatek ze psů platí držitel psa - fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Dětenice.


Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen ohlásit obci Dětenice vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů.

 

Sazba poplatku činí ročně 60 Kč za jednoho psa a 90 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

 

Poplatek je splatný do 28. února každého roku.

Uhradit ho můžete buď hotově na obecním úřadě, nebo převodem na účet obce Dětenice č.ú.: 1163237349/0800.

 

Od poplatku ze psů jsou osvobozeni tito držitelé psa:
 osoba nevidomá,
 osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
 osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 osoba provozující útulek pro zvířata nebo
 osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

 

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

 

Zároveň žádáme občany, aby při venčení psů v obci uklízeli po svých psech exkrementy.
 

 
« Zpět


Diskuse: "MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře