Kalendář svozu odpadů 2022 + informace

02.05.2022, 14:42, Obec Dětenice


zobrazit kalendář zde

 

Vážení spoluobčané,

ochrana životního prostředí patří k základním úkolům nás všech. Legislativa přinesla velké množství změn týkajících se zejména likvidace a svozu komunálního odpadu a jeho třídění.

Od ledna 2022 byl zaveden nový systém nakládání s domovními odpady i u nás. Tento systém je nyní stanoven obecně závaznými vyhláškami č. 1/2021 a 2/2021 a zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, který klade důraz především na zvýšení třídění a recyklace odpadů, odklon od skládkování a s tím související plnění povinných evropských cílů.

Podle nich již v roce 2025, tzn. za necelé 3 roky, musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55%. Dnes se jí to daří pouze z 39% vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2030 musí být v ČR recyklováno 60% komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5% více.

Klíčovým opatřením ke zvýšení recyklace komunálního odpadu, je postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 500 Kč až na 1850 Kč za tunu v roce 2030 a zákaz skládkování využitelných odpadů v roce 2030.

Z výše uvedeného jednoznačně plyne, že pokud občané nebudou třídit odpady, zaplatí mnohonásobně víc za uložení nevytříděného komunálního odpadu.

Mimo běžných popelnic na komunální odpad, jejichž svoz se sjednocuje na 1x za 14 dní, dostane každá domácnost během dubna a května ještě POPELNICI ŽLUTOU (směsné plasty a tetrapak) a MODROU (papír).

• Svoz žluté popelnice bude probíhat 1x za 14 dní ve stejný den, jako svoz popelnice černé.
• Svoz modré popelnice bude probíhat 1x za 28 dní.

První svoz komunálního odpadu a plastů s tetrapakem bude v úterý 12.4.2022

V obcích zůstanou rozmístěny kontejnery na sklo a u obecního úřadu kontejner na staré železo a popelnice na plechovky. U vchodu na obecní úřad je umístěna popelnice na přepálený rostlinný olej a tuk v uzavřených neporušených PET-lahvích. Na chodbě obecního úřadu jsou popelnice na drobný elektroodpad a baterie.

Vlastníci nemovitostí, kteří nemají popelnici na směsný komunální odpad a využívají pytle, dostanou na vyžádání od obecního úřadu ŽLUTÉ PYTLE (směsné plasty a tetrapak) a MODRÉ PYTLE (papír).

PRO TYTO PYTLE BUDOU UMÍSTĚNY DRÁTĚNÉ KLECE, odkud budou pytle ve stejném cyklu jako popelnice sváženy.

• V obci Brodek u Zvoničky naproti bývalé mlékárny a u zastávky autobusu.
• V obci Osenice na návsi u úpravny vody (bývalá hasičská zbrojnice).
• V obci Dětenice můžete tyto pytle odnášet před garáže obecního úřadu Jordán.
• Stanoviště v obci Dětenice a Osenice budou po dodání klecí rozšířena.

Zároveň chceme Vám všem, kteří již odpady třídíte, poděkovat. Věříme, že změny ve svozu odpadů Vám při třídění odpadů pomůžou a budou motivovat i další spoluobčany.
 

 
« Zpět


Diskuse: "Kalendář svozu odpadů 2022 + informace"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře