image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30
Den dětí 30.5.2024 na hřišti v Dětenicích
31 1
Festival Foerstrovy Osenice 1.6.2024
2
3
Uzavírka silnice II/280 mezi Kozodírkami a Libání 3.-4.6.2024
4
Uzavírka silnice II/280 mezi Kozodírkami a Libání 3.-4.6.2024
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
Živá krajina pro Dětenice 15.6.2024
16
17 18 19 20 21 22 23
Odpoledne plné hudby 23.6.2024
24 25 26 27 28 29
S lokálkou kolem Humprechtu 2024
30
S lokálkou kolem Humprechtu 2024
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Kultura > Foerstrovy Osenice > Foerstrovy Osenice 2017

Foerstrovy Osenice 2017Obec Dětenice, jejíž součástí jsou Osenice, má 724 obyvatel (údaj z r. 2017). Vezmeme-li v úvahu, že na takový festival by si netroufla ani daleko větší města, pak klobouk dolů před místními organizátory. Jičínské organizace, Knihovna Václava Čtvrtka, Nadační fond Jičín − město pohádky a nezávislý kulturní informačník Prochoroviny, pořádají soutěž Jivínský Štefan. V kategorii „Za dlouhodobou činnost v kultuře“ získala za rok 2016 v roce2017 vtipnou dřevěnou sošku Renaty a Martina Lhotákových obec Dětenice. Již pět let se zde koná přehlídka Dětenické divadlování a 16 let festival Foerstrovy Osenice (letos 3. 6. Se uskutečnil 17. ročník). Několik let se na něm významně organizačně a dramatur-gicky podílí Pěvecký spolek Jizeran Semily. Slovinské velvyslanectví v Praze vydalo šedesátistránkový sborník vybraných sborových skladeb Antona Foerstra, který uspořádala sbormistryně Damijana Božič − Močnik a milou předmluvu napsal sám pan velvyslanec Leon Marc.

Dramaturgie letošního festivalu měla být původně jiná, ale nakonec ji určil tamní Sjezd rodáků. Organizovat dvě finančně náročné akce by nebylo rozumné, a proto byly festivalové koncerty využity do programu Sjezdu rodáků. Pozvány byly nakonec tři sbory a ostatním se organizátoři museli omluvit. Přesto se podařilo zachovat strukturu festivalu a zajistit i zahraniční hosty. Ráno se začalo v osenickém kostele Narození P. Marie mší celebrovanou P. Augustinem Števicou. Po ní se jako první představila publiku oblíbená rodačka, sopranistka Jana Ryklová, za doprovodu Bernda Radocha (SRN). Oba jsou častými hosty festivalu, Jana Ryklová nechyběla ani na jednom ročníku. Bez jejich vystoupení si už Osenice ani nedovedeme představit. Letos si připravila z Cigánských melodií Ant. Dvořáka píseň Když mě stará matka, Sancta Maria Johanna Schweitzera, Modlitbu z opery Giuseppe Verdiho Síla osudu, a na závěr zazněla Ave Maria J. B. Foerstra. Po zdařilém úvodu vystoupil Ženský sbor Českého spolku v Košicích (sbormistr Ján Drietomský).

Hosté přednesli čtyři části Misserere in C minor Johanna Adolpha Hasse. Sbor dobře intonoval, zvládl dynamiku skladby, kterou sbormistr zdařile zaranžoval pro ženský sbor. Citlivě ho doprovázelo Komorní smyčcové sdružení Konzervatoře Košice a Terézia Gurbal‘ová na klavír. Nakonec zaznělo slavné Dvořákovo Te Deum kompo-nované ke 400. výročí objevení Ameriky. Pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov, Pěvecký spolek Jizeran Semily, Eva Lédlová (soprán), Jaroslav Patočka (bas) a klavírista Bohuslav Lédl dokázali, že mají dílo dobře „zažité“. Te Deum korunovalo dopolední program festivalu.

Odpoledne nezpívaly sbory v amfiteátru před Památníkem Foerstrova rodu v Osenicích, ale Jizeran a Košičanky se představily s atraktivním repertoárem návštěvníkům před dětenickou sokolovnou, kde se zpívalo při 1. ročníků, jak zavzpomínal prof. František Zumr, zakladatel festivalu. Zatímco si Jizeran s chutí zazpíval a capella Tourdion, A ja v tej Vyšnej Vsi, Za naším huménkem, Jede sedlák a Bongo, bongo, hosté přednesli Prsten a Zajatou z Moravských dvojzpěvů Ant. Dvořáka, půvabné České pastorely Václava Trojana, trojici písní Šaty dělaj člověka, Klobouk v křoví a Nebe na zemi (Jaroslav Ježek, V+W) a zakončili českou lidovou Co se mně, má milá v úpravě Jaroslava Krčka.

Také tradice společných „festivalovek“ byla dodržena (Akú som si, Veru si ty, šohajíčku, V dobrém jsme se sešli). Panovalo krásné počasí a zpěváci i návštěvníci si koncert opravdu užili. Na večerním koncertě v kostele sv. Jiří v Radimi u Jičína se Jizeran představil s písňovým repertoárem, kam kromě dobře a s lehkostí zazpívaných 4 spirituálů zařadil i obtížnější skladby (J. Arcandelt – Il bianco e dolce cigno, Orlando di Lasso – Salve Regina). Košičanky dostaly samozřejmě větší prostor. Přednesly zde Mozartovo Ave verum, Alleluia Cesara Francka, Ave Maria Deborah C. Lutz, Trojanovy pastorely doprovázené výborně na dva akordeony Dominik Murcke a Slavo-mírem Harman a celé Misserere in C minor. Připočteme-li k tomu tradiční pohostinnost dětenických v čele s všudy-přítomným starostou Ing. Radomírem Vališkou (nechyběly ani tradiční koláčky), radimských v čele se starostkou Zdeňkou Brixovou, ale také trvalou snahu prof. Františka Zumra, aby sbory byly obdarovány, pak se můžeme za 17. ročníkem spokojeně ohlédnout.

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel festivalu FO

O prologu tohoto sborového festivalu, který se odehrával v Praze, napsal v předešlém článku kolega Jiří Štembera. Mým úkolem je informovat čtenáře o průběhu letošního festivalu v Osenicích a Dětenicích. Ten začínal v sobotu 3. června časně po 8. hod. příjezdem, krátkým přivítáním a zkouškami v kostele Narození P. Marie v Osenicích a ranní mší, kterou od 9. hod. sloužil jako obvykle P. A. Štěvica. Bezprostředně na ní navázal letošní festivalový koncert již tradičním úvodem, v němž osobitá sopranistka Jana Ryklová za klavírního doprovodu německého dirigenta Bernda Radocha vedle tří skladeb A. Dvořáka, J. Schweitzera a G. Verdiho zazpívala nalevo od oltáře jedno ze tří dramaticky laděných Ave J. B. Foerstra.

Vpravo od oltáře zasedlo Komorní smyčcové studentské sdružení košické konzervatoře a připravil se k provedení Ženský sbor Českého spolku v Košicích, který poté pod vedením dirigenta Jána Drietomského přednesl čtyři části z rozsáhlé skladby Johanna Adolpha Hasse Miserere in C.

Zpola zaplněný kostel s napětím očekával vrchol letošního festivalu – provedení oslavné kantáty ke 400. výročí objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem, jejíž první provedení řídil v roce 1892 sám skladatel A. Dvořák. Nyní tuto skladbu provedly spojené pěvecké sbory Jizeran Semily a A. Dvořák Turnov se sólisty Evou Lédlovou (soprán) a Jaroslavem Patočkou (bas), za klavírního doprovodu Bohuslava Lédla. Skladbu na latinský text středověké církevní hymny Te Deum laudamus (Bože, chválíme Tebe) s přehledem řídil dirigent Jiří Kurfiřt.

Tím byla též zakončena duchovní část programu letošního festivalu FO a po polední přestávce se jeho dějiště přesunulo do Dětenic. Zde se na schodišti před dětenickou sokolovnou v horkém slunečném počasí vystřídaly již jen dva ze tří účastníků letošního festivalu. Dlužno vzpomenout, že tomu tak bylo i před sedmnácti léty, kdy vystoupením PS Stojmír z Dolního Bousova a PSPU začala tradice festivalu, jehož garantem je až do dnešních dnů dětenický starosta ing. Radomír Vališka. Přestavbou lavic a stolů se plocha před sokolovnou přeměnila v hlediště pro odpolední kulturní programy.

V programu Pěveckého spolku Jizeran Semily byly posluchačům zazpívány jeho hity, již v jeho podání známé lidové písně francouzská, slovenská, moravská, česká a africká v aranžmá nejznámějších upravovatelů jakými jsou Zdenko Mikula, Zdeněk Lukáš, Jaroslav Krček a dalších. Pod vedením sbormistra Jiřího Kurfiřta je sbor zazpíval na úrovni hodné tohoto festivalu.

Druhý ze zúčastněných sborů Ženský sbor Českého spolku v Košicích si pro svoje vystoupení na festivalu přivezl i Komorní smyčcové studentské sdružení, jehož hráči na klávesový klavír a akordeon některé skladby doprovázeli. Pod širým nebem zde zazněly dva sbory z Dvořákových Moravských dvojzpěvů (Prsten a Zajatá), dále tři sbory letošního jubilanta Jaroslava Ježka – Šaty dělaj člověka, Klobouk v křoví a Nebe na zemi a celý cyklus Českých pastorel od rovněž letošního jubilanta (nar. 1907) Václava Trojana. Závěrečnou skladbou samostat-ného vystoupení ŽS na letošním odpoledním vystoupení v Dětenicích byla česká lidová upravená Jaroslavem Krčkem Což se mně, má milá. Pochvalu si jistě zaslouží dramaturgie a vedení celého vystoupení ŽS pod vedením sbormistra Jána Drietomského, který převzal tento post po Mgr. O. Varínské teprve v r. 2016 a udržel výbornou nám známou úroveň tohoto sboru.

Každoroční očekávanou tečkou za Foerstrovými Osenicemi byla společná vystoupení zúčastněných sborů. Ani letošní festival nebyl o ně ochuzen. Zazněly ve společném podání hned tři sbory: Akú som si (arr. Josefem Šoupalem), Veru si ty, šohajíčku (arr. Oldřichem Halmou) a lidová V dobrém jsme se sešli. Takto pozitivně vyzněl i závěr letošního festivalu v Osenicích a Dětenicích. Oba uvedené sbory poté odjely do Radimi u Jičína, kde v kostele sv. Jiří byly na celovečerním koncertu provedeny duchovní i světské skladby našich a cizích skladatelů z bohatého jejich repertoáru. I se závěrem společných zpěvů před kostelem bylo počítáno.

Nezbývá než blahopřát všem organizátorům letošního festivalu za úspěšný 17. roč. festivalu Foerstrovy Osenice a poděkovat všem, kdož jakkoliv přispěli k jeho konání. Také v letošním roce bylo zasláno všem účinkujícím sborům pochvalné uznání organizátorů za nastudování a provedení vystoupení v kostele v Osenicích, před sokolovnou v Dětenicích a v kostele v Radimi u Jičína. Jejich výkony, vystoupení MgA. J. Rykové a dirigenta B. Radocha a ženy připravující přivítání dětenickými koláčky ocenila rodina J.B.F. a PSPU též finančním příspěvkem.

F. Zumr, poradce festivalu FO