image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30
Den dětí 30.5.2024 na hřišti v Dětenicích
31 1
Festival Foerstrovy Osenice 1.6.2024
2
3
Uzavírka silnice II/280 mezi Kozodírkami a Libání 3.-4.6.2024
4
Uzavírka silnice II/280 mezi Kozodírkami a Libání 3.-4.6.2024
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
Živá krajina pro Dětenice 15.6.2024
16
17 18 19 20 21 22 23
Odpoledne plné hudby 23.6.2024
24 25 26 27 28 29
S lokálkou kolem Humprechtu 2024
30
S lokálkou kolem Humprechtu 2024
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Kultura > Foerstrovy Osenice

Foerstrovy Osenice


K příležitosti výročí úmrtí J. B. Foerstera je organizováno v Osenicích již tradiční setkání a veřejný koncert pěveckých sborů, které navazují a pokračují v hudebním odkazu Foersterova rodu. Sbory vystupují při slavnostní mši v osenickém kostele a před pamětními deskami Josefa Foerstra, Antonína Foerstra a Josefa Bohuslava Foerstra na zahradě Foersterovy školy v Osenicích.

Josef Foerster (1833 – 1907) – skladatelův otec

Památník Foerstrova rodu OseniceVýznamný hudebník. Prvního významného hudebního vzdělání nabyl u svého otce, učitele osenického. Absolvoval varhanickou školu. Pět let byl varhaníkem v klášteře ve Vyšším Brodě. V roce 1858 se stal varhaníkem u sv. Vojtěcha a brzy poté u sv. Mikuláše na Malé Straně. Roku 1862 byl jmenován ředitelem kůru u sv. Trojice a roku 1866 u sv. Vojtěcha, kde na delší dobu pevně zakotvil. Byl učitelem hudby a učitelem zpěvu na českém státním ústavě učitelském. Od roku 1873 působil v Kolíně nad Rýnem.

Josef Bohuslav Foerster (1859 – 1951)

Narodil se v Praze na Malé Straně. Hudba Josefa Bohuslava Foerstera vyrůstá z české národní tradice. Jeho cesta začíná u Smetany, Dvořáka a Fibicha. Svým rodovým původem patří do světa starých venkovských kantorů. Dílo J. B. Foerstera je velmi rozsáhlé a mnohostranné. Složil 23 melodramů, stovky sborů, desítky písní a písňových cyklů, 6 oper (Eva, Jessika, Srdce, Debora, Nepřemožení, Bloud), 2 houslové koncerty, 5 symfonií, symfonické básně, orchestrální suity, komorní skladby – dechový kvintet, nonet, 5 smyčcových kvartet, tria, dua, skladby pro sólové nástroje: housle, violu, violoncello, flétnu, klavír, varhany, harmonium a velké množství církevních skladeb. Josef Bohuslav Foerster byl veliký skladatel, spisovatel, a malíř. Jeho rod pochází z Osenic z kantorské rodiny, kde již od roku 1826 pracovali jeho děd a praděd v osenické škole jako řídící učitelé a v osenickém kostele jako regens chori. V té době sem jezdil i jejich vnuk z Prahy, jak o tom píše ve svých literárních pamětech. Asi v té době byly Osenice hudebním centrem, pro své okolí, sjížděli se sem různí muzikanti, kteří hráli a zpívali skladby od umělců jako Mozart nebo Beethoven. To malého Josefa inspirovalo pro jeho budoucí kariéru. Členové rodiny Foersterů byli nejvíce učitelé, ale i úředníci a řemeslníci. Ale všichni byli výbornými hudebníky na různé nástroje.

Ignác Foerster (1774 – 1827) – skladatelův praděd

Roku 1796 se stal učitelem v Lojovicích na panství brandýském. Roku 1810 se odstěhoval z Mladé do Dětenic u Libáně v hejtmanství Jičínském. Byl dvakrát ženat, měl jedenáct dětí, kromě tří všechny dorostly. Zchátralá dětenická škola nebyla obci ke cti. Mnohem pokročilejší a osvícenější byli občané Osenic, kteří postavili ve své obci novou školu, kam se Ignác Foerster v září 1826 přestěhoval a v budově začal vyučovat. Ignác Foerster v osenické škole učil pouze do 24.12.1827, kdy zemřel. Kantorská tradice se zachovala u jeho syna Josefa (skladatelův děd).

Josef Foerster (1804 – 1892) – skladatelův děd

J. B. FoersterKdyž roku 1827 zemřel Ignác Foerster, jeho otec, se musel starat o maminku a pět nezaopatřených dětí. Josef Foerster dostal po otci místo učitele na osenické škole. Osenická škola byla trojtřídka a Foerster vyučoval nepřetržitě ve třetí třídě. Jako učitel byl osenický Foerster ve škole přísný a po zvyku doby používal i tělesných trestů, kázeň měl ve třídě vzornou. Velmi rád učil děti přednášet a memorovat různé básně. Byl vynikajícím učitelem počtů. Osenický kůr byl jeho pýchou. Za života nashromáždil velký archiv notový. V osenické škole působil plné půlstoletí. Osenický učitel Josef Foerster se postaral o výchovu tří českých hudebníků: Josefa, Antonína a Karla Foerstrů.

Antonín Foerster (1837 – 1926) – skladatelův strýc

U Antonína se setkáváme v tomto rodě poprvé s problémem emigrace způsobené množstvím hudebních talentů, vyskytujících se v jediné rodině. Po studiích odchází Antonín do Chorvatska a později do slovinské Lublaně odkud se do vlasti již nikdy nevrátil. Antonín Foerster pro Slovince hojně komponoval, psal skladby církevní i symfonické. Vytvořil i první jejich lyrickokomickou operu „Gorenjského slavčeka“. Opatřil Slovincům první klavírní školu, školu zpěvu i nauku o harmonii, modulaci a dal základ slovinské hudební terminologii. Hudebním výkvětem byl jeho syn Antonín Foerster.

Karel Foerster – skladatelův nevlastní strýc

Vystudoval pražskou konservatoř a stal se houslistou Prozatímního divadla. Součastně byl i žákem pražské varhanické školy. Varhaníkem ve Znojmě byl do listopadu 1878 do srpna 1883. Vrcholem jeho hudebnické dráhy bylo regenschorské místo při kůru v Moravských Budějovicích, jež zastával v letech 1883 – 1920. Měl také svou hudební školu, z níž vyšel mimo jiné i Jaromír Herle.

 

Novější 1

Foerstrovy Osenice 2024

Datum konání: 1. 6. 2024

Mezinárodní festival Foerstrovy Osenice 2024 – 22. ročník festivalu pěveckých sborů

Více

Publikováno 30. 5. 2024 8:28

Foerstrovy Osenice 2023

Pořadatelé srdečně zvou návštěvníky na 21. ročník festivalu Foerstrovy Osenice, který bude zahájen v sobotu 3. června 2023 od 9 hod. v osenickém kostele Narození P. Marie. Zúčastní se ho i mužský Oktet Deseti brat ze slovinské Lublaně a Ženský sbor Českého spolku v Košicích.

Více

Publikováno 14. 12. 2023 20:22

Foerstrovy Osenice 2019

VUS Pardubice a Salvátor Chrudim (sbormistr Tomáš Židek).

Více

Publikováno 14. 12. 2023 20:20

Foerstrovy Osenice 2018

I letos se připravují amatérské pěvecké sbory, aby zde opětovně slavily svůj svátek, kterým je každoročně v tomto kraji festival Foerstrovy Osenice. Ten se zde a v širokém okolí koná každoročně vždy první sobotu v měsíci červnu. Letos tedy 2.

Více

Publikováno 14. 12. 2023 20:17

Foerstrovy Osenice 2017

Obec Dětenice, jejíž součástí jsou Osenice, má 724 obyvatel (údaj z r. 2017). Vezmeme-li v úvahu, že na takový festival by si netroufla ani daleko větší města, pak klobouk dolů před místními organizátory.

Více

Publikováno 14. 12. 2023 20:14

Foerstrovy Osenice 2016

Začal Prologem v pátek 3. 6. 2016 ve zcela zaplněném kostele sv. Jakuba Většího v Jičíně.

Více

Publikováno 14. 12. 2023 20:11

Foerstrovy Osenice 2015

Akce je součástí projektu “Živý venkov – tradice a současnost“. 

Více

Publikováno 14. 12. 2023 20:08

Foerstrovy Osenice 2014

Slavnostní mší, kterou celebroval v kostele Sv. Vojtěch v Praze 1 v květnu 2001 otec biskup ThDr. Jaroslav Škarvada, odstartoval projekt Pěveckého sdružení pražských učitelů v roce 50. výročí úmrtí významného českého skladatele, spisovatele, básníka a malíře Josefa Bohuslava Foerstra.

Více

Publikováno 14. 12. 2023 20:07

Foerstrovy Osenice 2013

Program festivalu v Osenicích (PDF)

Více

Publikováno 14. 12. 2023 19:59

Foerstrovy Osenice 2012

Více

Publikováno 14. 12. 2023 19:59

Novější 1