ZŠ a MŠ Dětenice Šablony II

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha  (plakát -  zde)
 

     Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „ZŠ a MŠ Dětenice Šablony II“. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.
 

     Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny především na osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a posílení o školního asistenta.
 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014713
 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 

Číslo výzvy: 02_18_063
 

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
 

Rozpočet projektu celkem: 850.892,- Kč
 

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:
 

 • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
   
 • 2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
   
 • 2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
   
 • 2.II/19 Projektový den ve škole - ZŠ
   
 • 2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
   
 • 2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
   
 • 2.I/12 Projektový den ve škole - MŠ
   
 • 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
   
 • 2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
   
 • 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
   
 • 2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK