Dny Země 2013 + království kouzel ( dobré skutky):


Aneb Malá čarodějnice radí, jak se stát dobrou čarodějnicí - čarodějem

8.-12.4.2013 Zdravý životní styl
12.4.2013, přírodovědná soutěž pro žáky školy

(Brodek, chú Rožďalovické rybníky – žáci ZŠ 9-17 h) 
Úterý 16.4.2013, sběr papíru (9-14:00 h)
Středa 17.4.2013 práce na zahradě 13-15:30 h
Čtvrtek 18.4.2013 stezka dotyků přírody na školní zahradě (MŠ i ZŠ 9:30-11:10 h)
Pátek 19.4. 2013 práce na zahradě 14-17h

Průběžně sloh a výtvarné práce na téma: I já chráním přírodu (čarování, dobré skutky)
29.4. rej čarodějnic ve škole a na hřišti od 9:30 do 11:10 h

 

Dny Země - podrobněji:

V dubnu 2013 navštívila dětenická škola království kouzel.


8.- 12. 4. 2013

V tomto týdnu se žáci učili o zdraví a snažili se připravovat si každý den zdravé svačiny. 
V rámci dnů Země 2013 pořádala 12. 4. 2013 dětenická škola ve spolupráci s turistickým oddílem STROM okresní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Ve všech třech kategoriích soutěže zvítězily dětenické děti. 

Úterý 16. 4. 2013

uspořádala dětenická škola sběr papíru. Nasbíralo se celkem 1740 kg papíru.
V rámci grantu na Zahradu poznání od firmy JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, se ve středu 
 

17. 4. 2013

uskutečnila brigáda na zahradě. 
 

Ve čtvrtek 18. 4. 2013

se děti ZŠ i MŠ Dětenice zúčastnily stezky dotyků přírody na školní zahradě, kterou pro ně připravili spolužáci ze 4. a 5. ročníku.
 

V pátek 19. 4. 2013

pokračovaly práce na Zahradě poznání. Byly založeny dvě poznávací loučky, zasazeny stromy a květiny, připravovaly se nové naučné cedule. 
 

Ve dnech 26. - 27. 4.2013

uspořádal oddíl STROM v areálu školy krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, ve které obsadily dětenické děti v obou kategoriích 2. místo.
 

29. 4. 2013

si užily děti dětenické školy rej čarodějnic ve na fotbalovém hřišti. Čarodějové a čarodějnice v závěru přičarovali celé vesnici zdraví a radost.