Na závěr děti měly za úkol složit ze slov věty


Na závěr děti měly za úkol složit ze slov věty