Platné obecně závazné vyhlášky

OZV 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

ze dne 30.11.2021 s účinností od 1.1.2022

 

OZV 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

ze dne 30.11.2021 s účinností od 1.1.2022

 

OZV 1/2020 o poplatku za komunální odpad

ze dne 30.11.2020 s účinností od 1.1.2021

 

OZV 4/2019 o poplatku za komunální odpad

ze dne 28.11.2019 s účinností od 1.1.2020
 

OZV 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

ze dne 28.11.2019 s účinností od 1.1.2020

 

OZV 2/2019 o místním poplatku ze psů

ze dne 28.11.2019 s účinností od 1.1.2020
 

OZV 1/2019 o místním poplatku z pobytu

ze dne 28.11.2019 s účinností od 1.1.2020

 

OZV 1/2018 o poplatku za komunální odpad

ze dne 27.11.2018 s účinností od 1.1.2019

 

OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětenice

ze dne 16.3.2015 s účinností od 1.4.2015

 

OZV 2/2012 o spádovosti školy

ze dne 13.11.2012 s účinností od 1.1.2013

 

OZV 1/2012 o poplatku za komunální odpad

ze dne 13.11.2012 s účinností od 1.1.2013

 

OZV 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

ze dne 22.12.2010 s účinností od 1.1.2011

 

OZV 1/2009 o místním poplatku ze psů

ze dne 21.12.2009 s účinností od 1.1.2010

 

OZV 2/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity

ze dne 21.12.2009 s účinností od 1.1.2010

 

OZV 3/2009 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

ze dne 21.12.2009 s účinností od 1.1.2010

 

OZV 5/2009 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

ze dne 21.12.2009 s účinností od 1.1.2010

 

OZV 1/2008 poplatek za komunální odpad 

ze dne 22.12.2008 s účinností od 9.1.2009
 

OZV 3/2005 o schválení ÚP sídelního útvaru

ze dne 2.11.2005 s účinností od 1.12.2005, která zrušuje OZV ze dne 4.9.1996

 

OZV 1/2004 

ze dne 20.12.2004 s účinností od 6.1.2005, která zrušuje OZV 2/2003 ze dne 31.12.2004

 

004 

OZV č. 3/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

ze dne 28.11.2001 s účinností ode dne 1.1.2002

 

OZV o provádění údržby místních komunikací na území obce Dětenice (Dětenice, Osenice, Brodek)

ze dne 9.11.2000 s účinností ode dne 9.11.2000
  

Obecně závazná vyhláška "O tvorbě a využití fondu rozvoje bydlení"

ze dne 30.5.2000 s účinností ode dne 30.5.2000, včetně dodatku č. 1,  ze dne 14.9.2004 s účinností ode dne 1.10.2004