Obecní úřad Dětenice - formuláře ke stažení:

Prohlášení poplatníka - odpady: stáhni zde

Přiznání k poplatku za psa: stáhni zde

Odhlášení psa z evidence poplatků: stáhni zde

Návrh na zrušní trvalého pobytu: stáhni zde

Žádost o povolení kácení stromů a dřevin: stáhni  zde

Hlášení o stanovišti včelstev:  stáhni  zde

Žádost o přidělení čísla popisného: stáhni  zde